PDL en SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Wist je dat… SectorplanPlus een geweldige kans biedt voor zorginstellingen om subsidiegelden te verkrijgen voor trainingen van BartN?

SectorplanPlus is een initiatief met als doel de kwaliteit van zorg in Nederland te verbeteren door middel van scholing en ontwikkeling van zorgprofessionals.

Goed nieuws voor zorginstellingen: via dit programma kunnen ze financiële ondersteuning krijgen voor trainingen en opleidingen, waaronder die van BartN Trainingen!

Dit betekent dat zorginstellingen niet alleen kunnen profiteren van de hoogwaardige trainingen die BartN biedt, maar ook financiële steun kunnen ontvangen om de professionele ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren. Een win-win situatie voor zowel de zorgprofessionals als de zorginstellingen!

klik voor meer informatie op deze link