Train de Trainer: collega’s opleiden in PDL-methodiek
Het basiscertificaat PDL geeft ook toegang tot de PDL Train de Trainer-opleiding. Deze gecertificeerde opleiding bestaat uit vier trainingsdagen. De nadruk ligt op het leren coachen en toetsen van collega’s binnen de eigen organisatie en op het professioneel verzorgen van de PDL-basistraining. Collega’s kunnen in dit verband zorgmedewerkers zijn, maar ook behandelaren of mantelzorgers.

Waarom PDL-trainer worden?
De vervolgopleiding tot PDL-trainer leidt op tot het deskundige verzorgen van de PDL-basistraining binnen de eigen organisatie. Het professioneel coachen en toetsen van collega’s – tot en met je eigen vakinhoudelijke deskundigheidsniveau – is een belangrijk doel van deze training.

Naast gecertificeerd trainer ben je na afloop ook een belangrijke PDL-vraagbaak binnen je team, locatie of organisatie.

Wat en hoe?
Op deskundige wijze trainen is een optelsom van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Daarom is naast de theorie ook oefenen een belangrijk onderdeel van de vervolgopleiding tot PDL-trainer.

Je frist je eigen PDL-kennis op en oefent het lesgeven en coachen in de praktijk. Deelnemers oefenen met elkaar, maar ook in het echt: binnen je eigen organisatie voer je praktijkopdrachten uit. Je informeert dan teamleden over PDL en gebruikt daarbij werkvormen die je tijdens de eerste twee trainingsdagen leert. Deze informatiebijeenkomst leg je vast op video. Tijdens de derde trainingsdag bespreken we samen elkaars video’s: wat ging goed, wat had mogelijk anders gekund? Hierna oefenen we verder. De tweede praktijkopdracht bestaat uit het individueel coachen van een zorgcollega tijdens de ADL-zorg in de PDL-methodiek. De deelnemer schrijft hierover een reflectieverslag, ter beoordeling van de docent.

De vierde praktijkdag sluiten we af met het opstellen van een plan van aanpak waarmee je organisatie de PDL-methodiek daadwerkelijk kan implementeren.

Vervolgens verzorgen deelnemers aan de Train de trainer-opleiding een basistraining PDL aan minimaal zes collega’s. Dat doen zij onder supervisie van een docent van BartN Trainingen. Tijdens het laatste dagdeel ronden we de opleiding af door middel van een toetsing door een onafhankelijk bestuurslid van Stichting PDL. Bij een succesvolle afronding ontvang je het erkende certificaat PDL-trainer van Stichting PDL.

Studiebelasting
4 trainingsdagen van 6 uur
2 Praktijkopdrachten van gemiddeld  6 uur samen
Het voorbereiden en verzorgen van een PDL training onder supervisie: 35 uur.
Totale studiebelasting 65 uur

Accreditatie aangevraagd bij V&VN, ADAP en KNGF

Kosten
€ 1.395,– p.p. inclusief btw en accreditatiekosten. Naast deskundige begeleiding verzorgt BartN Trainingen een reader, het boek ‘Van deskundige naar trainer’ van Karin de Galan, het certificaat van Stichting PDL, koffie, thee en een lunch.

Bij meer dan zes deelnemers kunt u vragen naar onze incompany-mogelijkheden.