Je PDL-training betalen via ‘STAP’
Per 1 maart 2022 kan bijna iedereen € 1.000,– subsidie krijgen om een opleiding, cursus of training te volgen. Deze subsidie heet STAP: Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De fiscale scholingsaftrek vervalt hiermee.

Niet betalen, niet terugbetalen
Met deze nieuwe regeling wil de overheid iedereen de kans geven zichzelf te ontwikkelen en zo langer op de arbeidsmarkt actief te blijven. Het STAP-budget is een subsidie: je hoeft het bedrag niet terug te betalen. Ook hoef je de opleidingskosten niet voor te schieten want het bedrag gaat rechtstreeks naar de betreffende, erkende opleidingsinstelling, zoals BartN Trainingen.

Voor wie?

  • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je hebt momenteel geen werk.
  • Je bent een EU-burger of familielid van een EU-burger.
  • De afgelopen twee jaar was je minstens zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen.
  • Je ontvangt geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • In het jaar van aanvraag heb je niet al een STAP-budget ontvangen.

Hoe?
Vanaf 1 maart 2022 kun je je bij ons aanmelden voor de PDL-trainingen in 2022 waarvoor jij je STAP-budget wilt gebruiken. Meld je daarom zodra je je keuze gemaakt hebt bij ons aan. Dan ontvang je een aanmeldingsbewijs. Hierop staat de training die jij wilt volgen met de bijbehorende start- en einddatum.

Met dit aanmeldbewijs kun je vanaf 1 maart 2022 daadwerkelijk online je STAP-aanvraag doen via het STAP-portaal van het UWV. Zodra dat portaal toegankelijk is, plaatsen wij hier de link. Let op: de scholingsactiviteit dient plaats te vinden binnen drie maanden na de betreffende ‘aanvraagtermijn’. Een jaar is namelijk onderverdeeld in zes zogenoemde aanvraagtermijnen van twee maanden.

En dan?
Wordt je aanvraag goedgekeurd? Dan krijgen wij als erkende opleidingsinstelling jouw budget uitbetaald. Je aanvraag is voltooid, je PDL-training wacht!

Met behulp van STAP betaal je dus niets zelf of eventueel het deel van de kosten boven de € 1000,00. In dit laatste geval kun je overwegen in gesprek te gaan met je werkgever. Let op: je kunt niet meer dan één aanvraag per jaar doen.

Meer informatie vind je op:  Rijksoverheid informatie stap-budget

Aanmelding PDL Training

Laat dit veld blanco