PDL van Basis tot Keurmerk

PDL-route: van basis tot keurmerk

Zorgen ‘op gevoel’ of opschieten?
De ene verzorgende werkt al jaren volgens de PDL-methode, haar naaste collega heeft geen idee wat deze afkorting toevoegt aan de kwaliteit van leven van de cliënt die nog heel weinig zelf kan. Natuurlijk, ze ziet hoe rustig en contactvol de zorghandelingen verlopen. Toch blijft ze zelf werken op haar oude vertrouwde manier: elke ochtend is het weer een kunst om iedereen gedoucht op tijd aan het ontbijt te hebben. Vaak moet ze opschieten en nog komt ze tijd te kort. Echt contact maken met de cliënt is er haast niet bij.

De oude manier van werken vraagt veel van het team én van de cliënten. Want hoe zeker is het dat iemand van bijna honderd per se om half acht gewekt wil worden om vervolgens direct te douchen? Waar gaat het om: het vlot afhandelen van het zorgleefplan of meer ‘op gevoel’ warme zorg verlenen?

Ontspanning tegenover stress
In de meeste organisaties is niet iedereen PDL-geschoold. Zij die dat wél zijn, zullen sommige cliënten ’s morgens misschien langer laten liggen en zich bij meer handelingen afvragen of die echt nodig zijn. Is het echt nodig iemand dagelijks te douchen als hij dat zelf thuis niet gewend was? De handelingen zelf doen PDL-opgeleide zorgprofessionals rustiger dan voor hun training, met meer aandacht en contact. Aanraken hoort daarbij, als iemand daarvan even tot rust komt. Op die manier weten ze meer ontspanning en welbevinden te bereiken bij de cliënt. Een groot goed, ook en vooral in het leven van een passieve cliënt.

Werken PDL-getrainde professionals in hetzelfde team samen met collega’s die de onrust onbewust weer verhogen door meer gehaast te werk te gaan, dan is het ontspannings-effect weer weg. Bovendien kunnen verschillende manieren van werken leiden tot onbegrip en irritaties binnen het team. En voor de cliënt zijn zulke verschillen vaak onprettig en: onnodig. Want iedereen scholen is en kleinere investering dan u denkt.

PDL-filosofie als integrale manier van werken
Wil een organisatie haar cliënten en professionals optimaal laten profiteren van de PDL-methodiek, dan is integraal scholen het best. Het goede nieuws: dat kunt u grotendeels zelf. Want het BartN-trainingsprogramma is zo ingericht, dat cursisten met een basiscertificaat kunnen uitgroeien tot PDL-coach. Zij trainen vervolgens hun gehele locatie of organisatie, die tenslotte in aanmerking komt voor het PDL-keurmerk.

Stappenplan: van de basis tot het keurmerk
Hebt u als zorginstelling PDL ontdekt als de werkwijze die u wilt bieden aan uw cliënten en medewerkers? Laat dan enkele zorgprofessionals opleiden bij BartN Trainingen:

  • Basistraining PDL
    Theorie en praktijk worden gecombineerd. Wij verzorgen deze training incompany. Totale studiebelasting: 30 uur. V&VN-accreditatie: 35 punten.
  • De PDL-coachtraining: coachen op werkvloer
    Met het basiscertificaat PDL op zak kan de zorgprofessional starten met de training tot PDL-coach. Deze leidt deelnemers op om collega’s te kunnen begeleiden en coachen tijdens bijvoorbeeld de dagelijkse zorgmomenten. Ook kunnen zij vanuit de PDL-methodiek klinische lessen en andere vormen van deskundigheidsbevordering verzorgen en casuïstiek bespreken. Deze training bestaat uit twee en een halve trainingsdagen en een praktijkopdracht op de eigen werkplek, samen 21 uur studiebelasting.
  • Train de trainer: collega’s opleiden in PDL-methodiek
    Het basiscertificaat PDL geeft ook toegang tot de PDL Train de trainer-opleiding. Deze training bestaat uit vier trainingsdagen. De nadruk ligt op het leren coachen en toetsen van collega’s binnen de eigen organisatie en op het professioneel verzorgen van de PDL-basistraining. Als afsluiting van de opleiding geeft de deelnemer de basistraining aan minimaal zes collega’s. Deze training vindt plaats onder supervisie van een docent van BartN Trainingen. Bij het succesvol afronden van dit traject ontvang je het erkende certificaat PDL-trainer van de Stichting PDL voor jouw zorginstelling. Accreditatie bij V&VN 55 punten, Verpleegkundig Register 20 punten, ADAP Ergo- en Oefentherapeuten 47 punten en KNGF 52 punten.

Keurmerk voor locatie of hele organisatie
Zodra enkele medewerkers gecertificeerd PDL-trainer zijn, kunnen zij binnen de organisatie hun collega’s intern opleiden in de methodiek. Een locatie die volledig getraind is, ontvangt het PDL-keurmerk. Uiteindelijk werkt uw gehele instelling volgens de PDL-methodiek en ontvangt u het keurmerk voor de volledige organisatie.